Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

 • กล่องกระดาษลูกฟูก

  จำหน่าย กล่องกระดาษลูกฟูก Carton Boxes กล่องลูกฟูกและไดคัท กล่องกระดาษแป้ง แผ่นกั้น แผ่นรอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย  085-229-1919 ( คุณมนต์ชัย สงฆ์ประชา ) Line ID: s.monchai ติดต่อสำนักงานใหญ่ 02-186-0087-8, 085-228-0909 Fax: 02-186-0090 E-Mail: msmarketting@yahoo.com    

  หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ไส้คั่นกล่องกระดาษลูกฟูก

  จำหน่าย ไส้คั่นกล่องกระดาษลูกฟูก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย  085-229-1919 ( คุณมนต์ชัย สงฆ์ประชา ) Line ID: s.monchai ติดต่อสำนักงานใหญ่ 02-186-0087-8, 085-228-0909 Fax: 02-186-0090 E-Mail: msmarketting@yahoo.com

  หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • กล่องกระดาษลูกฟูก

  จำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย  085-229-1919 ( คุณมนต์ชัย สงฆ์ประชา ) Line ID: s.monchai ติดต่อสำนักงานใหญ่ 02-186-0087-8, 085-228-0909 Fax: 02-186-0090 E-Mail: msmarketting@yahoo.com

  หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ