Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

  • โฟมฉีดขึ้นรูป / โฟมแผ่น

      โฟมฉีดขึ้นรูป / โฟมแผ่น EPS Form โฟม EPS คือ โฟม PS ที่ใช้ก๊าซPentane (C5H12) ทำให้ ขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนจาก ไอน้ำ (Steam) ก็จะกลายเป็นเม็ดโฟมขาวๆ จากนั้นจึงนำไปขึ้นรูป ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 1.1 อัดขึ้นรูปเป็นรูปร่างต่างๆ ตามลักษณะแม่พิมพ์ที่ทำ 1.2 อัดขึ้นรูปเป็นก้อนสี่เหลี่ยม

    หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์

    ราคา : ติดต่อผู้ขาย

    ต้องการสั่งซื้อ