Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

 • โฟมอีพีเอสอัดขึ้นรูป

  จำหน่าย โฟมอีพีเอส (EPS FOAM) แผ่นโฟม อีพีเอส EXPANDABLE POLYSTYRENE (EPS) เป็นนวัตกรรมจากการพัฒนาโฟม โพลีสไตรีน Polystyrene ผ่านกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชั่น พอลิสไตรีน ผสมสารกันไฟลาม ผ่านขบวนการให้ความร้อนจากไอน้ำ (Steam) แล้วเกิด เป็นเม็ดโฟม EPS สีขาว จากนั้นจึงนําไปขึ้นรูป เช่น การอัด ขึ้นรูป เป็นรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของแม่พิมพ์ (Shape Molding) หรือการอัดขึ้นรูปเงินก้อนสี่เหลี่ยม (Block Molding) แล้วนํามา ตัดแต่ง ตามขนาดหรือรูปร่างที่ต้องการ เช่น โฟมก้อน ที่ใช้ทําถนน งานคอสะพาน หรือผนังห้องเย็น เป็นต้น   

  หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โฟมอีพีเอส (EPS FOAM)

  จำหน่าย โฟมอีพีเอส (EPS FOAM) แผ่นโฟม อีพีเอส EXPANDABLE POLYSTYRENE (EPS) เป็นนวัตกรรมจากการพัฒนาโฟม โพลีสไตรีน Polystyrene ผ่านกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชั่น พอลิสไตรีน ผสมสารกันไฟลาม ผ่านขบวนการให้ความร้อนจากไอน้ำ (Steam) แล้วเกิด เป็นเม็ดโฟม EPS สีขาว จากนั้นจึงนําไปขึ้นรูป เช่น การอัด ขึ้นรูป เป็นรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของแม่พิมพ์ (Shape Molding) หรือการอัดขึ้นรูปเงินก้อนสี่เหลี่ยม (Block Molding) แล้วนํามา ตัดแต่ง ตามขนาดหรือรูปร่างที่ต้องการ เช่น โฟมก้อน ที่ใช้ทําถนน งานคอสะพาน หรือผนังห้องเย็น เป็นต้น

  หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์

  ต้องการสั่งซื้อ