Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

  • โฟมอีวีเอ ( EVA FOAM )

    EVA FOAM โฟมอีวีเอ (โฟมกันกระแทก)  เอทิลีนไวนิลอะซีเตดหรืออีวีเอ (ethylene vinyl acetate - EVA) เป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งได้จากการทำโพลิเมอร์ไรเซชั่น (polymerization)ของสารเอทิลีนโมโนเมอร์ (ethylene monomer) กับสารไวนิลอะซีเตดโมโนเมอร์ (vinyl acetate monomer - VAM) อีวีเอได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ การบรรจุหีบห่อ พื้นรองเท้า ของเล่นเด็ก ฉนวนหุ้มกันไฟฟ้า อุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เป็นต้น

    หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์

    ต้องการสั่งซื้อ